W roku 200x na bazie zaliczonego egzaminu zostałem wpisany do rejestru egzaminatorów European Computer Driving Licence (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych).

Egzaminy najczęściej przeprowadzam w XLO w Katowicach, dla uczniów tejże placówki.