Katowice, czasem w niestandardowym ujęciu.

  • Mariacka
  • Mariacka Tylna
  • Schody...
  • Łowca Słońca
  • Łowca Słońca