Rysunki, które narysowałem na potrzeby serwisu corel.durscy.pl. Taka sobie robota z robotami.

  • jacek-durski-2017-01-28-robot
  • jacek-durski-2017-01-11-robot-zwarcie
  • jacek-durski-2017-01-10-robot-walec
  • jacek-durski-2017-01-10-robot-kwadrat
  • jacek-durski-2016-12-14-robot-szesciokat
  • jacek-durski-2016-11-24-robot-szczeka
  • jacek-durski-2016-11-24-robot-kwadrat
  • jacek-durski-2016-11-24-robot-elipsa