Książki

luty 2006: „Matura od 2005 roku – Informatyka” – zbiór zadań (z K. Słomczyńskim), Videograf II.

listopad 2006: „CorelDRAW X3 – dla każdego” – podręcznik, Videograf Edukacja.

 

Artykuły w czasopismach

marzec 1997: „Wczoraj byłem w księgarni”, Internet 3/97.

czerwiec 2004: „Egzamin maturalny z informatyki”, Magazyn Szkolny 9/268

luty 2007: „Wojewódzki Przegląd Pism Uczniowskich SZPALTA”, Magazyn Szkolny 6/300

maj 2007: „Pierwsza SZPALTA w X LO Paderewskiego”, Magazyn Szkolny 9/303

styczeń 2010: „Młodzi dziennikarze u Paderewskiego”, Magazyn Szkolny 5/332

grudzień 2010: „Piórem w dziesiątkę”, Magazyn Szkolny 16/342

styczeń 2012: „Słowem u Paderewskiego”, Magazyn Szkolny 17/355

 

Ważniejsze wystąpienia

marzec 2004: „Egzamin maturalny z informatyki” - prelekcja połączona z dyskusją w ramach konferencji naukowo-metodycznej „Technologia informacyjna w społeczeństwie wiedzy” organizowanej przez Stowarzyszenie Komputer i Sprawy Szkoły - KISS w Katowicach.

marzec 2005: „Informatyka w nowej maturze” - seminarium w ramach konferencji naukowo-metodycznej „Technologia informacyjna w społeczeństwie wiedzy” organizowanej przez Stowarzyszenie Komputer i Sprawy Szkoły - KISS w Katowicach.

październik 2005: „Podsumowanie i analiza wyników egzaminu maturalnego z informatyki 2005” - prelekcja na konferencji metodycznej w Ożarowicach, zorganizowanej przez WOM Katowice oraz firmę CombiData (grpa Prokom).

październik 2005: „Matura z informatyki 2005” - prelekcja na konferencji metodycznej nauczycieli przedmiotów informycznych szkół ponadgimnazjalnych, zorganizowanej przez WOM Katowice.

grudzień 2006: „Jak przygotować ucznia do matury z informatyki” - wykład na sesji zorganizowanej przez Urząd Miasta Kraków (WOM) dla nauczycieli informatyki.

Okładka książki CorelDRAW X3 Książka CorelDRAW X3 jest jedną z pozycji serii „Dla każdego”. Tytuł serii w pewnym sensie określa odbiorcę tegoż podręcznika. Jest to dobra publikacja dla osób chcących rozpocząć pracę z tym programem. Podręcznik nastawiony jest przede wszystkim na praktykę, dlatego też zawiera wiele ćwiczeń i zadań. Poniżej zamieszczony wstęp nakreśla zakres poruszanej tematyki.

 

Matura od 2005 roku - Informatyka

Książka ta powinna być wykorzystywana jako uzupełnienie podręcznika oraz informatora maturalnego. Przeznaczona jest zarówno do pracy na lekcji, jak i dla ucznia samodzielnie przygotowującego się do egzaminu (zwłaszcza wtedy, gdy w szkole edukacja kończy się na technologii informacyjnej). Jest to zbiór zadań maturalnych z informatyki w formie zeszytu ćwiczeń. Stworzony został na bazie kilkuletnich doświadczeń wynikających z prac nad nową maturą.