Dydaktyka

Po raz pierwszy „przy tablicy” stanąłem we wrześniu 1997 r. w III LO im. A. Mickiewicza w Katowicach. Natomiast od 1999 r. jako nauczyciel informatyki oraz przedmiotów graficznych w X LO im. I.J. Paderewskiego w Katowicach. We wrześniu 2020 objąłem stanowisko wicedyrektora XLO.

W międzyczasie prowadziłem zajęcia z różnymi grupami zawodowymi i wiekowymi w ramach różnych szkół, kursów czy projektów.

październik 2007 - dziś: w ramach studiów (inżynierskich oraz podyplomowych) „Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych” w Katowicach prowadzę zajęcia z „Projektowania aplikacji multimedialnych”, „Programowania w środowisku Internetu”, „Projektowania serwisów internetowych”, „Grafiki komputerowej i graficznego interfejsu użytkownika” oraz „Grafiki rastrowej”.

luty 2011 - kwiecień 2011: nauczyciel na kierunku „Informatyka o specjalności: technologie internetowe i multimedia” w ramach Szkoły Policealnej Informatyki NOVUM w Katowicach.

czerwiec 2010 - czerwiec 2011: w ramach unijnego projektu „Grafika i animacja z językiem angielskim” wykładowca w katowickiej firmie DEMO. Prowadziłem zajęcia z grafiki komputerowej oraz animacji internetowych w (CorelDRAW, Adobe Photoshop oraz Adobe Flash).

wrzesień 2005 – czerwiec 2007: w ramach unijnego projektu „Zawód informatyka dla osób wychodzących z rolnictwa” wykładowca w spółce CombiData (grupa Prokom). Prowadziłem zajęcia z grafiki komputerowej (CorelDRAW i CorelPHOTO-PAINT),  programowania strukturalnego i obiektowego (Pascal/Delphi), obsługi systemu Linux oraz specjalizację z multimediów.

wrzesień 2005 - czerwiec 2006: wykładowca na studiach podyplomowych z „Zarządzania w oświacie” prowadzonych przez fundację Elementarz. Zajęcia „Infosystemy w zarządzaniu” prowadziłem na bazie autorskiego rozkładu materiału.

wrzesień 2004 - czerwiec 2005: nauczyciel informatyki w Beskidzkim Towarzystwie Edukacyjnym w Bielsku-Białej. Prowadziłem zajęcia z edytora dokumentów (Word), arkusza kalkulacyjnego (Excel), podstaw systemu Linux oraz programowania obiektowego.

lata 2001-2006: na bazie uprawnień nadanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w Warszawie, prowadziłem na zlecenie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, szereg szkoleń egzaminatorów maturalnych z informatyki.

 

Prowadziłem szereg kursów obejmujących problematykę obsługi komputerów, pracy z aplikacjami internetowymi, aplikacjami pakietu biurowego, grafiki komputerowej czy też tworzenia stron internetowych w językach HTML oraz PHP (z MySQL).

Jako, że bazuję na wieloletniej praktyce w firmie reklamowej, na szczególną uwagę zasługują szkolenia związane z grafiką komputerową (a zwłaszcza CorelDRAW, Adobe Photoshop, CorelPHOTO-PAINT) oraz z DTP (składem komputerowym). 

2007-07-23 Edit: 2020-09-30