Matura z informatyki

W roku 2000 nawiązałem współpracę z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Jaworznie (OKE) oraz z Centralną Komisją Egzaminacyjną (CKE) w Warszawie. Na zlecenie tych instytucji odbyłem dwa kursy:

2000: szkolenie konstruktorów zadań egzaminacyjnych z informatyki
2002: kurs egzaminatora maturalnego z informatyki - tzw. „zerowy”, czyli nadający uprawnienia prowadzenia takich kursów i egzaminowania przyszłych egzaminatorów.

W ramach współpracy wykonywałem różne zlecenia dla obu instytucji. Do najważniejszych można zaliczyć:
lata 2001-2006: prowadzenie prac standaryzacyjnych materiałów opracowywanych w OKE Jaworzno,
lata 2002-2005: przeprowadzenie kilkunastu kursów egzaminatorów w różnych miastach woj. śląskiego,
lata 2002-2005: przygotowanie szeregu analiz i raportów dotyczących egzaminu maturalnego,
lata 2002-2015: koordynowanie oraz przewodniczenie pracom komisji egzaminacyjnej województwa śląskiego egzaminu maturalnego z informatyki,
2005: opracowanie recenzji (z ramienia OKE Jaworzno) „Informatora Maturalnego z Informatyki 2005” oraz udział w konsultacjach dotyczących tejże publikacji w CKE

Ponadto w okresie tym poprowadziłem szereg spotkań (prelekcji, warsztatów oraz wystąpień) zarówno na zlecenie OKE Jaworzno jak i innych instytucji na temat Matury z informatyki (analizy, procedury oraz sposoby przygotowywania ucznia do egzaminu).

W roku 2006, wraz z Krzysztofem Słomczyńskim opracowałem zbiór zadań maturalnych z informatyki (więcej na ten temat można przeczytać w dziale „Publikacje”).

2007-09-02 Edit: 2014-02-27